Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
Lid worden Afdrukken E-mailadres
  1. Wie mag lid worden
  2. Wat heb ik aan mijn lidmaatschap
  3. inschrijfformulier, instructies om het op te sturen en lidgeld te betalen

Het lidgeld laat aan de Vlaamse Kring toe activiteiten te organiseren, de Kring Krant te maken en te versturen enz. Dit verenigingsjaar bedraagt de gezinsbijdrage 15 EURO. Uw lidgeld kan worden voldaan tot 31 december van het nieuwe verenigingsjaar.

Wie wordt daarvoor lid?

Het lidgeld dekt deelname aan de activiteiten voor een volledig gezin. Dit is ouders en inwonende kinderen. Om lid te worden moet je niet noodzakelijk Vlaming zijn. We hebben ook Nederlanders, Grieken, en meer tussen onze groep leden.

Wat krijg ik voor mijn lidgeld?

We zorgen ervoor dat u de Kring Krant altijd ontvangt. Om de kosten te dekken sturen wij de KK bij voorkeur elektronisch op. Is dit niet mogelijk dan kunnen wij u de krant toch per gewone post naar u toe sturen, met een meerkost van 10 euro per lidjaar. U kan tijdens een volledig verenigingsjaar aan alle activiteiten deelnemen. Wij proberen een aantal activiteiten volledig gratis en exclusief aan onze leden aan te bieden. Andere activiteiten zijn steeds goedkoper voor leden dan voor niet-leden.
Op verzoek sturen wij voor u een e-mail bericht rond met dringende informatie (zoals: je wil een vliegticket verkopen, je zoekt dringend huishoudhulp of een nieuwe woning, etc.) - dit ook weer enkel voor leden. Leden die zelfstandig werken of een bijberoep of bijverdienste hebben die ze willen aan kondigen op onze website worden hierop volledig gratis vermeld voor de termijn van hun lidmaatschap.
Leden mogen tevens gratis advertenties plaatsen in onze KringKrant (grootte van een kwart pagina maximum) - dit geldt voor het volledige lid-gezin.
De ledenlijst wordt enkel aan geregistreerde leden vrijgegeven (en niet aan derden doorgegeven). De nieuwe ledenlijst wordt telkens bij aanvang van het kalenderjaar samengesteld.
Bovendien krijgt u met uw lidkaart speciale voorwaarden bij talenschool OMILO (weblink: www.omilo.com).

Inschrijven en betaling

Om in te schrijven kunt U e-mail sturen via onze Contact pagina met vermelding van Uw naam, voornaam en adres en telefoonnummer (uiteraard ook Uw email adres). Indien van toepassing, graag ook naam van Uw partner en namen/aantal van Uw kinderen.

Om te betalen bestaan er verschillende alternatieven:
Het eenvoudigste is als u betaalt tijdens deelname aan een activiteit of bij 1 van de bestuursleden thuis. Is dit echter niet mogelijk, dan kan u betalen

  1. door een postorder door te sturen naar de penningmeester
  2. door te storten op onze Vlaamse Club rekening bij Alpha Bank, central Athens, rekeningnummer: (237-00-2310000535 ; GR04 0140 2370 2370 0231 0000 535; Rekeninghouders:  Hilde Perremans en Patrick De Muynck. In dit geval moet u echter de penningmeester op de hoogte brengen van betaling, ofwel door haar een afschrift van betaling te sturen of door haar telefonisch in te lichten van datum van betaling. Anders is het voor ons onmogelijk om de bron van betaling te identificeren. Wij kunnen uw lidkaart dus ook maar opsturen nadat u deze gegevens heeft opgegeven.
    De penningmeester is Hilde Perremans - Tel: 210-9943319
  3. tijdens een van de activiteiten
Laatst aangepast op maandag 05 oktober 2015 12:01