Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
Verhuizen naar Griekenland Afdrukken E-mailadres


Verhuizen naar Griekenland


Als je het Belgenland voorgoed vaarwel wil zeggen en je hebt beslist om je definitief in Griekenland te installeren, dan moet je je eerst uitschrijven in je Belgische gemeente. Enkel met een formulier dat je officieel niet meer in Belgie woont, kan je hier op de Ambassade terecht voor je papierwerk.

Daarna moet je hier een verblijfsvergunning aanvragen. Dit is geen voorwaarde om hier wettelijk te mogen verblijven, maar het is wel een bewijs dat u hier legaal bent. In principe heeft u een dergelijk document nodig als u hier langer dan 3 maanden in 1 stuk verblijft. In de praktijk is het moeilijk om concreet te controleren of u als EU burger echt langer dan 3 maanden hier woont vermits Griekenland ook deel uitmaakt van de Schengenlanden. Het is dus mogelijk om het zonder verblijfsvergunning te stellen.


De verblijfsvergunning


De verblijfsvergunning wordt afgeleverd door de Vreemdelingendienst en kan aangevraagd worden via het politiebureau van de gemeente waar u woont of via de Vreemdelingendienst. Het is aan te raden om eerst telefonisch contact op te nemen met een van deze diensten om er zeker van te zijn dat je met het juiste kantoor te maken hebt (op basis van je woonplaats).
Behalve het aanvraagformulier dat u dient in te vullen, moet u de volgende papieren voorleggen:

geratificeerd (door de ambassade of een advocaat) kopie van uw (geldig) paspoort
tenminste 2 pasfoto's (neem er in ieder geval 3 mee);
in geval u werknemer bent, een bewijs van dienstrelatie, bijv. een verklaring van uw werkgever;.
in geval u als zelfstandige werkzaam bent, een bewijs daarvan (bijv. bewijs van vestiging, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, bewijs van registratie bij de belastingdienst e.d.);
in geval u pensioengerechtigd bent, dient u aan te tonen dat uw pensioen tenminste gelijk is aan het in Griekenland geldende minimum pensioen en u een ziektekostenverzekering heeft.
een gezondheidsverklaring is niet nodig
De behandelende instantie dient uw aanvraag binnen 6 maanden goedgekeurd of afgewezen te hebben. Afwijzing kan slechts geschieden op grond van het feit dat de door u overlegde papieren niet correct of incompleet zijn, of op gronden van openbare orde/veiligheid of gezondheid. De afgegeven verblijfsvergunning heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en wordt na verloop van de geldigheidsduur op verzoek verlengd/vernieuwd.


Inschrijving bij de Gemeente


Om u zich in te laten schrijven in het gemeenteregister van de gemeente waar u woonachtig bent, dient u de volgende papieren voor te leggen:

verzoek tot inschrijving;
uittreksel uit het geboorteregister;
in geval u gehuwd bent, geratificeerd (door de ambassade of een advocaat) kopie van huwelijksakte of -boekje;
geratificeerd (door de ambassade of een advocaat) kopie van uw (geldig) paspoort
geratificeerd (door de afgevende instantie of een advocaat) kopie van uw verblijfsvergunning;
art. 8 van Nomos 1599/1986 verklaring dat u niet reeds bij een andere gemeente ingeschreven staat.


Kiesrechten


Personen in bezit van een verblijfsvergunning, kunnen als zij dat wensen hun kiesrecht uitoefenen in Griekenland, in de lokale gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement.
Voor de uitoefening van uw actief/passief kiesrecht dient u ingeschreven te staan op de kiezerslijst in de gemeente waar u woont. Om u in te laten schrijven moet u de volgende papieren voorleggen:

inschrijvingsverzoek;
paspoort;
bewijs dat u ingezetene bent van de gemeente waar u verzoekt op de kiezerslijst te worden ingeschreven;
2 pasfoto's;
art. 8 van Nomos 1599/1986 verklaring (υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 ) dat u niet reeds ingeschreven staat op een andere kieslijst en dat u uw kiesrecht niet ontnomen is (eventueel een bewijs afgegeven door de authoriteiten van het land van herkomst dat u uw kies- en burgerrechten daar niet ontnomen zijn). Uw handtekening dient door de politie geratificeerd te zijn (θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής).
U kunt zich het gehele jaar door laten inschrijven, m.u.v. de verkiezings-periode zelf.
Als u uw verzoek tot inschrijving indient, vraagt u dan ook waar u uw stemboekje dient af te halen.


Aanvraag fiscaal nummer


Het Griekse belastingnummer is bekend in Griekenland onder de term AFM, uitgesproken 'afiemie'.
Dit nummer is nodig indien u in Griekenland werkt of wil werken, een huis huurt of koopt, een auto, een boot, vrachtwagen, vliegtuig, helicopter etc. koopt .
Om dit 9-cijferige AFM nummer te bekomen, begeeft u zich naar het plaatselijke belastingkantoor om een aanvraag in te dienen. De procedure is eenvoudig.
Neem uw paspoort mee en vul het desbetreffende papier in. Een verblijfsvergunning is voor EU-burgers in principe niet nodig.
De informatie wordt normaal gezien onmiddellijk in een computer ingebracht en een paar minuten later zal een afdruk het persoonlijke AFM nummer weergeven.